Fibiger, Mathilde Uddrag fra Minona

Minona saae paa hende med flammende Øine. »Jeg vilde have hadet dem - de havde jo myrdet hende?« udbrød hun lidenskabeligt.