Falster, Christian Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser