Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

n) L. II de Divinat. (om spådom) epist. 6. - Om Georgius Ragusanus se 2. del, VIII. discurs, note f.