Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

ø) Conf. Jo. Cleric. Crit. P. III S. I, C. I § 17 p. m. 11. - Lanfranc (1005-1089) var berømt som skolastiker; han var italiener af fødsel og i lang tid munk i det normanniske kloster Bec, hvor han 1045 blev prior. 1076 blev han ærkebisp i Canterbury. - Johannes Clericus (le Clerc) var en arminiansk teolog (1657-1736), f. i Genève, professor i Amsterdam. Blandt hans talrige skrifter findes også Ars critica med anhang; Epistolæ criticæ. Jfr. 2. del, XI. discurs, note n.