Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

o) Carpzov. p. II Pract. Crim. Quæst. 70, Henr. Cornel. Agrippa, alii apud Christianum Gottl. Koch de Obsc. Pontif. Decimis Cap. II §2 sq. - Henrik Cornelius Agrippa var en kendt tysk Renaissancefilosof (1486-1535); Benedikt Carpzov (1595-1666) en tysk retslærd, professor i Leipzig, kurfyrstelig saksisk geheimeråd, der bl. a. har skrevet den her citerede Practica rerum criminalium. - Chr. Gottlieb Koch, d. 1736, præst og provst i Åbenrå, dr. i Kiel, har bl. a. udgivet den her anførte 253 dissertation de Obscoenis Pontificiorum Decimis (om de Paveliges usømmelige Tiender).