Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

f) Galen. I. c., item Commentar. I, p. 127. - Om Galen se 2. del, XXXIII. discurs, note n.