Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER TREDIE PART

c) Om teologiens dominerende stilling ved universitetet kan bl. a. henvises til N. M. Petersen, Bidr. t. d. danske Litt.s Hist. IV 59 fif. og de der anførte kilder. Jfr. også Edv. Holm, Danmark-Norges indre Historie 1660-1720 I s. 392 f.