Falster, Christian Uddrag fra Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser

Hvad versene angår (hvoraf de fleste er klassiske citater), har han efter nærmere overvejelse besluttet at oversætte dem i datidens danske versemål, altså som regel Alexandrinere; dog er en selvstændig satire af Falster oversat i samme korte jambiske versemål som denne anvender i sine egne satirer. Falsters egne oversættelser af Juvenal og Ovid har næsten aldrig kunnet benyttes, da de er altfor frie til at kunne indpasses i sammenhængen på de forskellige steder.