Falster, Christian Uddrag fra Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser

Gak selv, min Bog, til Rom (jeg gerne det tillader), Desværr´ for mig, at jeg, din Herre, ej maa gaa! Gak slet og ret, som den, der har en fremmed Fader,
Tag hans forvorpne Tids og Tilstands Klæder paa!
Jeg ingen Sider vil beskære eller smykke.
At du kan komme frem, som med et ukæmt Haar.