Falster, Christian Uddrag fra Lærdoms Lystgaard eller Adskillige Discurser

Forhåbentlig vil den ny danske dragt, som Falsters Latin her er blevet iført, bidrage sit til at redde hans navn og vid fra den glemsel, som de noget med urette til dels er nedsunkne i nutildags, og i hvert fald vil de billeder af tidens kultur og tænkemåde, som han opruller, altid bevare deres betydning som historiske mindesmærker fra en ejendommelig overgangstid i dansk åndsliv.