Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Der er da for mig god Grund til at bevise Eders Huldskab en Hæder, god Grund til med taknemmelig Omtale at mindes Eders Velgerninger, høje Velyndere! god Grund til at fremføre Ønsker for Eders Velmagt, som befatter min ganske Velfærd: at Kirken, at Universitetet, at disse for vort Fædreland og vore boglige Kunster saa ængstelige Tider maa finde varig Trøst hos Eder, at de Dydige 6 indtil sene Tider maa nyde godt af Eders Beskærmelse, at det engang maa falde i Eders Lod at se og efterlade vort Athen, der nu end ikke er bygt af Tegl, opmuret af Marmorstene !e)