Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Dette bestod dels af en Catilinæ Kunster, dels af Drømme, som hin elendige havde tillagt større Værd end Cardanus c) sin egen Gejst, eller rettere: hvilke han til egen Ulykke havde givet sig i Vold. Een Ting tyktes værd at mindes: at han, da hans sidste Levedag nærmede sig - ligesom Julius Canus d) da han førtes til Retterstedet - havde mange og herlige Samtaler om Sjælen med lærde Mænd, vittig og skarpsindig som han var af Naturen.