Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

nemlig hvad Penge ere værd, glædede jeg mig højlig i Hjærtet og anmærkede ene dette, at over alt var det den sande Visdom hellere at ville være fromt uvidende end ilde lærende. Og for nu at kaste Manden hans umættelige Havesyge i Næsen paa en lignende Maade som Socrates foreholdt Alcibiades hans Hoffærdighed af sin Rigdomp), bad jeg om at faa et Glas fyldt med Vand, som Symbol paa Afholdenhed, og tømte det; og da han faldt i Forundring derover, sagde jeg: »Dette Middel slukker Ild og afvender Tørst; Vinen derimod ophidser Pulsen, gør Halsen tør, svækker Legemets og Sjælens Kræfter.« - Man rejste sig nu fra Bordet, og vi skiltes - han ingenlunde forbedret, og jeg med uforrettet Sag.