Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

En ung liderlig Fugl af indfødt Ade her fra Landet havde tabt den største Del af sin Formue ved Tærningspil og givet sit Ord paa at han Dagen efter vilde betale Pengene. Hans Forvandte