Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Ikke des mindre er der dog ingen Skade sket; thi hin Persernes gamle Religion er udgaaet af de Mosaiske Bøger som af et Æg, og Zoroaster, hvem jeg nys nævnede, er, om man tør tro Huëtio r), ingen anden end Moses.