Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Ptolemæus, af Antonio beskikket til Konge i Ægypten, Cleopatræ Søn med Cæsare, efter hvem han ogsaa fik Tilnavnet Cæsario, saare lig sin Fader baade i Skabning og Gang, om hvilken kan ses hos Suetonium og hans Fortolkeren).