Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Leotychidesq), om hvem Nepos siger i Agesilai Levned: Kong Agis, Agesilai Broder, var død og havde efterladt Sønnen Leotychidem, hvem han ej havde vedkendt sig.