Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

2. Fremdeles kalder jeg det en uskatteerlig Gave af det guddommelige Forsyn, at jeg som Dreng har annammet af den rene og uforfalskede evangeliske Kirke, som vi kalde den Lutheriske, den Augsburgiske Bekendelses Regel, hvorefter jeg kan dyrke GUD. Det være dog langt fra, at jeg skulde drive Spot med de Christnes Gudsdyrkelse udenfor denne, ihukommende, at Gud anseer ikke Personer, men hvo iblandt alle Folk som ham frygter og gør Retfærdighed, er ham behagelig k).