Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

5. Den hellige Skrift omfatter jeg med saa stor Ærbødighed, at jeg ofte eller rettere altid græmmer mig over at den befamles af saa mange Lærde med utoede Hænder, udbyttes af saa mange slemme Hoveder, beklikkes af saa mange vanhellige 58 Pennen). I den ser jeg mine Sygdomme, i den søger jeg Helbredelse, i den har jeg min Tilflugt og min Trøst, med eet Ord: mit ypperste Gode.