Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

6. De sagtmodige og oprigtige Læremestre i det guddommelige Ord, hos hvilke, som Macarius siger, baade Læren og Livet løbe ud paa eet o), ærer, elsker og agter jeg saa godt som nogen; ligesom jeg paa den anden Side ikke kan udholde de Theologer som gaa ud paa at tale uden at handle p).