Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Da vé din Tjenestkvind! Mons tro,
at Husbond hende byder
at søge Seng, som Sdpiod),
og lønligt hun adlyder?