Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Til Lykke med din Redes Bo,
som Gøgen ej kan lokke;
thi Avindsyge Sindets Ro
hos dig vil aldrig rokke.