Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

-- - saalunde i fem Aar
man otte Ægtemænd har haft