Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Hvorvidt den Historie er sand eller falsk, kærer jeg mig ikke om. - Medens vi disputerede om dette og adskilligt andet, kom Overbibliothecarenp) over os, ved Synet af hvilken (han plejede nemlig sjældnere at vise sig paa hint Sted end Cometen paa Himlen) vi alle forskrækkede tav stille.