Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Jeg er ej mer mig selv, hvi vil du Skyggen laste ?
Hvi vil du paa mit Støv og Aske Stene slaa?
Et Billed mon du kun med Tak fæl antaste!
Nej hør min ydmyg Bøn, og ængst min Sjæl ej saa!