Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Han Sener, Aarer skær, men Knokler knap kan tvinge:
end var det ej en Kunst: paa Sværd et Hoved svinge.