Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Licinus, hovedrig, en Hær af Slaver sætter
til Brandvagt i sit Hus at holde alle Nætter.