Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Angående Falsters påtænkte forflyttelse til Roskilde henvises til hans brev til Worm af 16. Febr. 1726, trykt i Bruuns Falsteriana S. 152-4, samt et brudstykke at Worms svar, sstds. s. 155-8. Jfr. også 50. discurs med tilhørende noter.