Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Den berømte italienske læge og matematiker 263 Hieronimo Cardano (1501 - 76), der var kendt for sin selvfølelse.