Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

g) Gell. XIX, 1. - Aulus Gellius, Falsters yndlingsforfatter, var en romersk litterat i 2. halvdel af 2-årh. e. Chr. - Hans samlerværk Noctes Atticæ (Attiske nætter) efterlignede og kommenterede F. i sit (utrykte) filologiske hovedværk Noctes Ripenses. - Om den kendte kyrenaiske filosof Aristippus fortæller Gellius 264 på det anførte sted følgende anekdote: Da en mand bebrejdede ham, at han havde vist frygt i en livsfarlig situation, som den talende selv havde taget med ro, svarede A., at de havde heller ikke samme årsag dertil, da den anden jo ikke kunde være synderlig bekymret for sit elendige gavtyveliv, medens han selv havde Aristippus' liv at være ængstelig for.