Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) Den berømte franske filosof Descartes eller Cartesius (1596-1650).