Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) I de ovenfor nævnte randnoter i Kristiania universitetsbiblioteks exemplar af Falsters Amoenitates op lyses, at der med denne anselige mand sigtes til den ogsaa som poet kendte justitsraad og præsident i Ribe Karsten Worm (f. 1676, d. 1750).