Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

d) Laërt. L. VI § 32, p. m. 337. - Diogenes Laërtius (d.v.s. fra Laërte i Kilikien) var en græsk filosof c.250 e. Chr., hvis skrift om filosofiens historie er en af hovedkilderne til vor kundskab om den græske filosofi i Oldtiden. Falster citerer ham meget hyppigt.