Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

a) Blandt de oftnævnte randnoter til Amoenitates findes her følgende antegnelse: »Hvis ikke det skulde være Ludvig de Hemmer, Lærer og Rector ved Aalborg Skole, er denne unge Mand opdigtet.« - Ludvig de Hemmer, f. 1710, dimitteredes fra Ribe skole 1727, blev rektor i Ålborg 1742, d. 1763.