Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) Grot, De Ver. Rel: Chr. Lib. VI, § X, p. m. 291. - Hugo Grotius, den navnkundige hollandske 269 filosof og statsretslærer (1583-1645), udgav det nævnte skrift om den kristne tros sandhed i Leiden 1622,