Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) Pietro Bembo (1470-1547) og Angelo Poliziano (1454-1494) var berømte italienske humanister og digtere. - I Falsters eget exemplar af bogen er her tilføjet: Politianus undskyldes af Herr de Vigneul-Marville i hans Méianges d'Histoire etc. T. II P. 70. Sammenlign Vossium om de latinske Poëter, og Anton. Borremansi Adskillige Læsninger L. XI. - Om psevdonymet Vigneul de Marville se X. discurs note c; om den klassiske filolog Gerh. Voss VI. discurs note e. Ant Borremansius var en lærd remonstrantisk præst i Nederlandene, død 1683.