Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) Petronius med tilnavnet Arbiter var en romersk satirisk forfatter på Neros tid, af hvis anselige og ret naturalistiske samtidsroman store stykker er bevarede. - G. Valerius Catullus var romersk lyrisk digter både i den satiriske og den erotiske genre (c. 87-54 f. Chr,).