Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) Lactant. L. XIX de Op. D. n. 6. - Om Lactantius og hans skrift de opificio Dei, om Guds værk, se II. discurs note f.