Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

c) V. Laërt. L. VII, § i 75, p. m. 475. - I Falsters eget exemplar af bogen er tilføjet til noten: sammenlign L. VI § 12 P. 322 efter Antisthenem. - Antisthenes er den kyniske filosofiske skoles stifter, Sokrates' discipel. Om Diogenes Laërtius se II. discurs note d. Kleanthes, stoisk filosof, c. 300-220 f. Chr., var elev af Zenon. Citatet står både på Græsk og Latin.