Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) Cap. XLII, vs. 14. - Skal være vers 20; rettet i Falsters eget exemplar. Citatet anføres både på Græsk og Latin.