Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) I de latinske randgloser, som ofte er nævnte, anføres, at Falster her sigter til samme Anna Sophie Rantzau (enkegrevinde Schack), som omtales i femte discurs; jfr. note b til V. discurs.