Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

b) De Res[urrectione] Carn[is] p. m. 416. - Om Tertullian se XIII. discurs note v. Det her anførte skrift handler om kødets opstandelse.