Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

g) Plin. II, 7. - Om Plinius den ældre se VIII. discurs note j og IX. discurs note g.