Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

l) P. 240. - Thomas Gataker var engelsk teolog og filolog, f. i London 1574, d. 1654. Han udgav bl. a. de her anførte noter til kejserfilosofen Marcus Aurelius Antoninus' »Selvbetragtninger«.