Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) In Lib. [x][x][x][x] [x][x][x][x][x][x][x][x][x]. p. 521. - Denne 308 note er ved en fejltagelse i originalen trykt som fortsættelse af den foregående, og henvisning mangler oppe I teksten. Om Plutark se note f i V. discurs. P. har utvivlsomt ret i at sagnet om den blinde Demokrit er fabelværk. Det citerede skrift hedder: [x][x][x][x] [x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x], om efterforskning.