Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

k) Didymos den blinde var en græsk kirkelærer i Alexandria, død 395. - Novatianerne var en sekt, der opstod midt i 3. årh. e. Chr. og lagde hovedsagelig vægt på kirketugten. Om den novatianske teolog Eusebius kan jeg intet oplyse. - William Jamesson, professor i historie i Glasgow, født blind, udgav i årene 1689-1720 en række mest polemiske skrifter ud fra sit presbyterianske standpunkt. - Georg Trinckhus var en thiiringsk skolemand (1643-73), konrektor i Gera, der har efterladt en del dissertationer. - Christoph August Heumann (1681-1764) var professor theologiæ i Gøttingen.