Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

p) Paulus Fagius, sproglærd, hebraiskkyndig franskmand, discipel af Reuchlin, kaldte 1511 den i det følgende nævnte Elias Levita til Isny for at forestå et jødisk bogtrykkeri. - Elias Levita var en berømt jødisk sproglærd (1472-1549). - Tischbi (Tisbus) er et skrift af Elias Levita, indeholdende en forklaring af 712 rabbinske ord. - Moses Amrams søn er Jødernes lovgiver; Moses Maimonides, navnkundig jødisk teolog og filosof, 1135-1204. - Paulus fra Tarsus er naturligvis apostelen Paulus. - Citatet anføres først på Hebraisk og dernæst i latinsk oversættelse; dets første halvdel er den sætning, hvori Moses Maimonides' beundrere udtrykte deres ærbødighed for ham.