Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

f) L. X, epist. 98. - Om Plinius den yngre og hans breve se note a i VII. discurs.