Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

n) Johannes fra Damaskus, græsk teolog (dogmatiker) i 8. årh.