Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

1674), og på den nævnte rigshovmester Joakim Gersdorf.